top of page
_edited.png
Anatomic Sitt

Indicia Danmark A/S

Indicia Danmark udbyder ticketsystemet etrack1, der hjælper mellemstore og store virksomheder med at strukturere, automatisere og i det hele taget forbedre alle processerne omkring håndtering af kundehenvendelser.


”Mathias er tilknyttet som freelance CFO hos Indicia Danmark. I den rolle har han stået for automatisering af diverse administrative processer samt en generel strømlining af økonomifunktionen.


Faktureringen der tidligere var en manuel proces er nu automatiseret med udgangspunkt i en dynamisk excel-model, integration med ERP-system, opsætning af internt udviklersystem m.m. Al bilagshåndtering er blevet digitaliseret og bankafstemning og -betalinger automatiseret. Herudover er lønsystemet blevet integreret direkte med ERP-systemet og alle medarbejdere indrapporterer løndata via en app. Det har medført store tidsmæssige besparelser på de administrative processer.


Derudover har Mathias implementeret månedsregnskaber med løbende rapportering, rullende budget (herunder også likviditetsbudget), kontraktsystem og diverse analyser. Dette har styrket forståelsen for forretningen og gjort ledelsen i stand til at agere bedre rent strategisk.”


Lars-Bo Brenøe, Bestyrelsesformand og partner i Indicia Danmark A/S

Komentáře


bottom of page